+37410 64 82 44 | +37496 11 23 33 | +37496 706-708
Basket 0
Categories
Services
1. Համակարգչային ցանցերի նախագծում և տեղադրում:
2. Առևտրային կետերում դրամարկղային սարքավորումների տեղադրում և ծրագրային ապահովում: C1 , Business Life , ՀԾ
3. Կենցաղային տեխնիկայի երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկում
3. Համակարգիչների երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասրկում
5. Անվտանգության համակարգերի տեղադրում և սպասարկում
Special offers
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Operating range of BLUETOOTH V2.0 / BLUETOOTH 10 meters
- USB and SD SLOT / FM RADIO function
- LED FEATURES / READ MP3 Format / Strong AMPLIFIER
Normal price
89000
Internet Price
75650
Credit
5488
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Type of wall split system
- Serviced area 25 square meters. m
- The maximum length of communications is 20 m
- Energy efficiency class A
Normal price
179000
Internet Price
152150
Credit
11038
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Washing machine type Frontal
- Maximum loading of 6 kg
- Max. spin speed 1000 rpm
- Energy efficiency class A ++
- Power consumption 165 kW / year
- Dimensions (HxWxD) 85 x 59.5 x 45 cm
-30%
Normal price
170000
Internet Price
119000
Credit
10483
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Diagonal 32 "(81 cm)
- Resolution 1366x768
- Aspect ratio of the screen 16: 9
- Smart TV is
- Update frequency 50 Hz
- Weight 4.4 kg
-20%
Normal price
186500
Internet Price
149200
Credit
11500
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Power 2000 W
- Mechanical type of control
- Thermostat is
- Overheat protection
Normal price
29000
Internet Price
24650
Credit
1788
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Speed up to 300 Mbit
  - Expansion of Wi-Fi network
  - Email Notifications
  - activated by the motion detector
Normal price
29000
Internet Price
24650
Credit
1788
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
-Power: 500 W
-USB: Yes
-HDMI: Yes
Normal price
229000
Internet Price
194650
Credit
14121
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Operating system: Android 4.2
- Processor: MediaTek MT8389 1200MHz
- Number of cores: 4
- Built-in Memory: 8GB
-50%
Normal price
159000
Internet Price
79500
Credit
9805
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Volume (total / useful): 330/318 l
- Freezer volume (total / floor): L 100/95
- The volume of the refrigerating chamber (total / floor): 230/223 l
- White Color
- Type: Bottom Freezer
-25%
Normal price
359000
Internet Price
269250
Credit
22138
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Monitor: 7" Wide VGA
- CD Player
- DVD Player
- Bluetooth Control
-40%
Normal price
268000
Internet Price
160800
Credit
16526
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
-Model: MIDEA 108S
-Doors: 1
-Energy class: A
-Total capacity (l): 86
-20%
Normal price
174000
Internet Price
139200
Credit
10730
View