+37410 64 82 44 | +37496 11 23 33 | +37496 706-708
Basket 0
Categories
Services
1. Համակարգչային ցանցերի նախագծում և տեղադրում:
2. Առևտրային կետերում դրամարկղային սարքավորումների տեղադրում և ծրագրային ապահովում: C1 , Business Life , ՀԾ
3. Կենցաղային տեխնիկայի երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկում
3. Համակարգիչների երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասրկում
5. Անվտանգության համակարգերի տեղադրում և սպասարկում
Special offers
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- SMART TV: available
- Type: LED1920 x 1080 (Full HD)
- diagonal. 43 "(109 cm)
- Dynamic contrast: 100000: 1
-20%
Normal price
211500
Internet Price
169200
Credit
13042
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Operating range of BLUETOOTH V2.0 / BLUETOOTH 10 meters
- USB and SD SLOT / FM RADIO function
- LED FEATURES / READ MP3 Format / Strong AMPLIFIER
Normal price
89000
Internet Price
75650
Credit
5488
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Type of wall split system
- Serviced area 25 square meters. m
- The maximum length of communications is 20 m
- Energy efficiency class A
Normal price
179000
Internet Price
152150
Credit
11038
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Maximum load: 5 kg
- Turnovers from: 1000
- Dimensions: 40 x 85 x 60 (cm)
- White color
-20%
Normal price
161500
Internet Price
129200
Credit
9959
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Speed up to 300 Mbit
  - Expansion of Wi-Fi network
  - Email Notifications
  - activated by the motion detector
Normal price
29000
Internet Price
24650
Credit
1788
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
-Power: 500 W
-USB: Yes
-HDMI: Yes
Normal price
229000
Internet Price
194650
Credit
14121
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Surface: 3 Gas + 1 Electric
- Surface material: Stainless steel
- Electric ignition: Yes
- Turbo burner:Tip: No
Normal price
65000
Internet Price
55250
Credit
4008
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Type: LowFrost
- Volume. 317 liters
- Dimensions: 185 x 60 x 63 cm
- White color
-25%
Normal price
359000
Internet Price
269250
Credit
22138
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Type of oven: Electrical
- Type of control: Mechanical
- The volume of the oven (l): 61
- Number of functions: 6
Normal price
209000
Internet Price
177650
Credit
12888
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Player: MP3 / WAV / WMA / CD-R / -RW / DVD
- Read: DVD video / jpeg / mpeg1 / mpeg2
- Input: AUX / USB
- Bluetooth
-40%
Normal price
268000
Internet Price
160800
Credit
16526
View
Credit Conditions
This amount corresponds to
24 months
Prepayment 0%
Commission 0%
The percentage of 20% per year
formulation of the monthly payment on the loan.
The calculation is for informational meaning and actual payments may differ depending on the choice of the bank.
- Type: DeFrost
- Volume: 86 liters
- Dimensions: 55 x 85 x 57
- White color
Normal price
139000
Internet Price
118150
Credit
8571
View